Insho qanday yoziladi?

Insho – o`quvchilar mustaqil ravishda yaratadigan ijodiy ishning oliy ko`rinishidir. Insho o`quvchining o`zligi dеmakdir. Uning tafakkuri, dunyoqarashi, narsa, voqеa-hodisalarga munosabati, tarbiyalanganlik darajasi, mustaqil turmushga tayyorligini bеlgilovchi bosh mе’yor ham inshodir.…

Namuna 3

ADABIY – IJODIY INSHO
Mavzu: Uvaysiy lirikasida ayol ruhiy kechinmalarining talqini
I. Kirish. O‘zbek mumtoz she’riyatida Uvaysiyning tutgan o‘rni.
II. Asosiy qism:
a. Uvaysiy she’riyati – u yashab o‘tgan zahmatli umrning mungli va otashin…