Insho mavzulari

Namunaviy insho mavzulari:

 1. Chingiz Aytmatovning “Oq kema” qissasida bolalik tuyg‘ulari tarannumi.
 2.  Chingiz Aytmatov asarlarida inson va tabiat munosabati mavzusining yoritilishi.
 3. «Ravshan» – ishqiy-sarguzasht doston.
 4. Alisher Navoiyning “Sab’ai sayyor” dostonida ilgari surilgan g‘oyaviy motivlar.
 5. Uvaysiy lirikasining yetakchi g‘oyaviy motivlari.
 6. Zavqiy – hajvnavis shoir.
 7. Cho‘lpon she’riyatining g‘oyaviy motivlari.
 8. Abdulla Qahhor – hikoyanavis.
 9. Unutmas meni bog’im. (Usmon Nosir ijodi asosida).
 10. Azim chinorning bir mo’rt bargi. (Asqad Muxtorning “Chinor” romani asosida).
 11. “Kuntug‘mish” – ishqiy-sarguzasht doston.
 12. O‘zbek xalq dostonchiligi.
 13. “Alpomish” – o‘zbek xalq eposi.
 14. “Alpomish” dostonida qahramonlik tasviri.
 15. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida yuksak ma’naviy mezonlar talqini.
 16. Bilim baxt keltirar. (Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari asosida)
 17. Alisher Navoiy g‘azallarida inson ruhiyati tasviri.
 18. Alisher Navoiyning “Xamsa” asari – o‘zbek adabiyoti durdonasi.
 19. Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida komil inson tasviri.
 20. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostoni va zamonamiz.
 21. Bobur – shoh va shoir. (P.Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani asosida)
 22.  Bobur she’riyatida insoniy tuyg‘ular tarannumi.
 23. Bobur lirikasida Vatan sog‘inchi.
 24. “Boburnoma” – memuar asar.
 25. Nodira g‘azallarida hijron tuyg‘ulari.
 26. Uvaysiy she’riyati shaydosiman.
 27. Abdulla Qodiriy tarixiy romanlar ustasi.
 28. Abdulla Qodiriy asarlarida milliy ruh ifodasi.
 29. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asaridagi Otabek va Kumush timsollariga tavsif.
 30. Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon”” asaridagi Anvar va Ra’no timsollariga tavsif.
 31. Cho‘lponning “Kecha va kunduz” asaridagi Zebi timsoliga tavsif.
 32. Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” fojiasida Ulug‘bek tasviri.
 33. Asqad Muxtorning “Chinor” romani – men sevgan asar.
 34. Said Ahmadning “Ufq” romanida   o‘zbek xalqi qahramonligi tasviri.
 35. Oybekning “Navoiy” romanida ulug‘ shoir timsoli.
 36. Zulfiya she’riyati va o‘zbek ayoli timsoli.
 37. Muhammad Yusuf – men sevgan shoir.
 38. Muhammad Yusuf she’riyatida xalqona ohanglar.
 39. Men sevgan shoir.
 40. Men sevgan asar.
 41.  O‘zbekiston – vatanim manim.
 42.  Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir.
 43.  Ayol borki, olam munavvar.
 44.  Ilm – insoniyat gavhari.
 45.  Til – millat ko‘zgusi.
 46.  Dunyo tillari tizimida o‘zbek tilining o‘rni.
 47.  Til bilgan el bilar.
 48.  Kitobxonlik – ma’naviyatimiz mezoni.
 49.  Yuksak ma’naviyat egalari.
 50.  Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.
 51.   Milliy qadriyatlar – ma’naviyatimiz beshigi.
 52.  Barkamol avlod – kelajak poydevori.
 53.  Jannat onalar oyog‘i ostidadir.
 54.  Oila – jamiyat negizi.
 55.  Mahalla – qadriyatlar beshigi.
 56.  Qo‘shning tinch – sen tinch.
 57.  Giyohvandlik – asr vabosi.
 58.  Konstitutsiyamiz – faxrimiz.
 59. Mashrab – ilohiy ishq kuychisi.
 60. Ogahiyning o‘zbek adabiyoti tarixida tutgan o‘rni.
 61. Furqat she’riyatining badiiy xususiyatlari.
 62. Badiiy asarda milliy ruh ifodasi. (Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani asosida)
 63. Kishan kiyma, bo’yin egma, Ki, sen ham hur tug’ilg’ansen!
 64. Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi” romanida ruhiyat ifodasi.
 65. Abdulla Oripov she’riyatida samimiy tuyg’ular tarannumi.
 66. Abdulla Oripovning “Sohibqiron” dramasida Amir Temur siymosi.
 67. “Boburnoma” asarida ona yurt tasviri.
 68. Mumtoz she’riyatda tasavvufiy timsollar ifodasi.